Waarom mediteren?

Waarom en hoe mediteren?

Meditatie geeft veel voordelen. Een van de voornaamste is dat je je mind, je geest, traint om hier en nu bewust aanwezig te zijn. Dat geeft ruimte voor een keuze. De keuze om te genieten van wat er is. Of om bewust om te gaan met iets dat lastig is.

Middels Mindfulness meditaties leer je je aandacht richten in het hier en nu zonder dat je hoeft te oordelen. Tijdens een meditatie zit je op een stoel of een meditatiekussen of lig je op een matje op de grond of in bed. Je leert je aandacht richten op een object ( heel concreet op bijvoorbeeld de ademhaling, lichamelijke sensaties of geluiden) en merkt al snel op dat je afgedwaald bent; in gedachten. Dat hoort erbij en is onderdeel van de oefening. Een mindfulness meditatie kan niet goed of fout gaan. Het is het vriendelijk en open observeren waar je aandacht ‘automatisch’ naar toe gaat. Onder mindfulness meditaties vallen ook visualisaties die bepaalde thema’s uit de trainning ondersteunen. Ook leer je ‘keuzeloos gewaarzijn’, het bewustzijn van jezelf en je reactie op de je innerlijke en uiterlijke wereld zonder direct te hoeven reageren.

Meditatie geeft ontspanning door nergens naar te steven…

Je kunt de tijd dat je mediteert zien als tijd voor jezelf om bij te tanken. Je gunt jezelf ontspanning door te zijn met datgene wat er zich maar voordoet tijdens een meditatie. Het doel van mediteren is niet ontspannen maar zonder oordeel observeren wat je nu ervaart. Het paradoxale is dat als je tijdens je meditatie nergens naar streeft, je jezelf en de prettige, neutrale of onprettige ervaring precies zo laat zijn zoals is die is je mentaal, emotioneel en fysiek ontspant.

Je brein en meditatie

Je brein staat continu op een van 2 standjes. Het Default Mode Netwerk en het Task Positive Netwerk. Het DMN kun je ook wel je ego noemen. Het is dat deel van je brein wat je zelfbeeld maakt. Het ervaart een verleden en een toekomst en jou rol daarin. Als je mindful bezig bent of mediteer activeer je juist het TPN. We hebben beide nodig maar blijven steeds vaker in het DMN hangen. Mentale ziektes als depressie, alzheimer ADHD en angstklachten.

Grondhouding ‘ Je bent goed zoals je bent’

Je bent goed zoals je bent, is de grondhouding die je aanleert tijdens de mindfulness meditaties. Dit roept bij sommige mensen weerstand en een geheven wenkbrauw op. “Als ik net onredelijk ben uitgevallen tegen mijn dochter hoezo ben ik dan goed zoals ik ben?” Een mindful houding leert je dat je niet je niet hoeft te identificeren met gedachten & gedrag. Je kunt het observeren vanuit oordeelloos bewustzijn. Juist dan kun je de verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. Mindfulness meditatie leert je dat als je gedrag en gedachten blijft veroordelen je jezelf steeds vaster draait in je hoofd (rumineren) en je je negatieve patronen versterkt en je jezelf demotiveert om te veranderen. Mindful inzien dat dit nu is wat het is; je hebt je al gedragen op een manier die je liever anders zou zien: het is een voldongen feit dus begin met dat in te zien. Door acceptatie creëer je ruimte voor een nieuwe keuze.

Gecondioneerde aard
Ook ruimte voor het inzicht dat je een geconditioneerd mens bent, en als je niet bewust bent je automatisch reageert vanuit oude ( oude familie) patronen. Met de realisatie ‘het is zoals het nu is’ ruimte aan jezelf geven om je te realiseren ‘Ik ben goed zoals ik nu ben, dit hoort allemaal bij mij, bij menszijn, iedereen maakt fouten en het is nu al gebeurt.’ De ontspanning die je met deze acceptatie creëert geeft je hersenen een signaal van rust en vertrouwen. Het triggert een (geluks) hormoon (oxytocine) waardoor je gemotiveerder bent om een volgende keer bewuster om te gaan met jezelf en je reactie op een bepaalde situatie of persoon.

Deze grondhouding train je tijdens een meditatie omdat ook in iedere meditatie je persoonlijke reacties voorbij komen: willen weglopen voor fysiek ongemak, willen stoppen omdat je veel onrust ervaart, boos worden op de vele afleidingen die je hebt, verlangen om wat anders te gaan DOEN in plaats van zitten observeren. Het passeert allemaal de revu, dit ben jij allemaal en het is prima dat het er is. Je ervaart de verschillende energieen in je lijf opkomen, intensiveren en weer afnemen zonder dat je reactief hoeft te zijn. Zonder dat je het hoeft op te lossen of weg te duwen. In een mindfulness meditatie leer je zelf te aanvaarden zoals je bent, helemaal compleet in het moment zoals het is.

Sabine geeft regelmatig een gratis introductie workshop Mindfulness. Kijk in de agenda wanneer je een keer deel kunt nemen.

Bron DMN: Bernard Maarsingh

X